Adevarul e stapanul nostru, nu noi stapanim adevarul. – Mihai Eminescu

Principii etice generale pentru detectivi particulari

Principii etice generale pentru detectivi particulari

Mar 5, 2013

Ca orice meserie , si  activitatea unui detectiv particular este guvernata de cateva principii de etica

Art.1. Fiecare persoana reprezinta o valoare unica, de sine statatoare, ceea ce implica respect neconditionat din partea semenilor sai.

Art.2. Fiecare persoana are dreptul de a-si satisface aspiratiile de ordin material, spiritual sau de alta natura în conditiile în care nu afecteaza drepturile si libertatile fundamentale ale semenilor.

Art.3. Fiecare persoana are obligatia morala sa contribuie la dezvoltarea societatii si dreptul de a beneficia de sprijinul acesteia.

Principii etice specifice detectivi particulari

Art.4. Corolarul întregii activitati desfasurate de detectivul particular îl reprezinta respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, asa cum sunt ele statuate prin normele interne si internationale.

Art.5. Prin activitatea specifica desfasurata, detectivul particular trebuie sa militeze necontenit pentru respectarea principiilor eticii si justitiei sociale.

Art.6. Întreaga activitate a detectivului particular trebuie fundamentata pe principiul respectarii intimitatii si confidentialitatii.

Art.7. Detectivul particular trebuie sa-si puna în valoare, la maximum, calitatile umane si cunostintele profesionale pentru stabilirea adevarului în cazurile ce i se încredinteaza spre solutionare, în asa fel încât sa fie util, deopotriva, beneficiarului serviciilor sale dar si persoanei investigate. principii etice detectiv particular

Art.8. La baza activitatii detectivului particular trebuie sa stea principiul individualizarii cazului, pornind de la premisa ca fiecare fiinta umana se particularizeaza prin calitati personale si trasaturi de caracter proprii.

Art.9. Detectivul particular trebuie sa dovedeasca totala impartialitate în rezolvarea cazuisticii specifice, fara a face discriminari în raport de vârsta, sex, rasa, nationalitate, apartenenta etnica sau religioasa, orientare politica, sindicala sau de alta natura.

Art.10. Datele si informatiile obtinute de detectivul particular, ca urmare a exercitarii profesiei, se vor utiliza în mod responsabil, în asa fel încât sa nu aduca atingere demnitatii umane, vietii intime si private a persoanei.

Art.11. Detectivul particular are obligatia morala dar si legala ca prin activitatea specifica desfasurata sa apere valorile care tin de siguranta nationala a statului.

Art.12. Detectivul particular are dreptul de a solicita sprijin institutiilor de stat în rezolvarea cazuisticii pe profil si obligatia de a coopera cu acestea în prevenirea actelor si faptelor cu caracter criminal.

Art.13. Prin activitatea specifica, detectivul particular nu trebuie sa ofere, direct sau indirect, sprijin persoanelor fizice sau juridice pentru comiterea de infractiuni.

Art.14. Detectivul particular va actiona pentru implicarea activa a clientului sau în rezolvarea cazului încredintat de acesta, constientizarea sa asupra eventualelor riscuri si consecinte nedorite la care se expune, asigurarea autonomiei, integritatii si demnitatii sale umane.

Art.15. Detectivul particular nu trebuie sa actioneze si sa prezinte solutii în detrimentul persoanei investigate daca nu exista un suport real.

Art.16. Detectivul particular va milita ca principiile codului deontologic sa fie cunoscute de toti profesionistii din acest domeniu cât si de beneficiarii serviciilor acestora.

Standardele morale ale detectivului particular

Art.17. În exercitarea profesiei detectivul particular trebuie sa dea dovada de probitate morala, demnitate, onestitate, cinste si corectitudine, precum si de competenta profesionala.

Art.18. Detectivul particular nu trebuie sa utilizeze, sub nici o forma si în nici o împrejurare, datele si informatiile obtinute prin activitatea specifica în scopuri imorale, de santajare sau de defaimare a imaginii publice a beneficiarului serviciilor sale ori a persoanei investigate.

Art.19. Exercitând o profesie de impact public, conditionata de încredere si prestigiu personal, detectivul particular are obligatia morala de a evita, în viata sa privata, tot ceea ce ar putea dauna imaginii sale profesionale.

Art.20. Detectivul particular trebuie sa militeze activ în cadrul colectivitatii, în toate formele si mijloacele permise de lege, pentru mentinerea unui înalt standard al conditiei sale morale, evitând orice tentativa de manipulare a sa de catre persoane interesate în alte scopuri decât cele impuse de cerintele profesiei.

Standardele profesionale ale detectivului particular

Art.21. Detectivul particular trebuie sa posede un nivel înalt de cunostinte de cultura generala si de specialitate pentru a fi în masura sa faca fata complexitatii activitatii investigative, diversitatii si varietatii situatiilor pe care le presupune aceasta. etica detectivi particulari

Art.22. Competenta profesionala a detectivului particular trebuie sa se reflecte în capacitatea acestuia de a selecta metodele, procedeele, tehnicile si mijloacele specifice de munca prin care sa solutioneze în mod operativ si cu costuri materiale cât mai mici cazuistica din preocupare.

Art.23. Detectivul particular trebuie sa îsi asume responsabilitatea pentru calitatea si continutul serviciilor prestate.

Art.24. Detectivul particular trebuie sa fie permanent în ofensiva, în cautarea de idei si solutii noi, sa supuna unei examinari critice, constructive metodele, procedeele si tehnicile specifice profesiei.

Art.25. Dezvoltarea capacitatii de autocunoastere si de cunoastere a celorlalti trebuie sa reprezinte o componenta esentiala a profilului profesional al detectivului particular.

Art.26. În exercitarea profesiei detectivul particular trebuie sa înlature prejudecatile de orice fel, sa disocieze total problemele profesionale de cele de ordin personal si familial

 

Art.27. Detectivul particular trebuie sa reziste oricaror tentatii sau presiuni politice, ideologice ori de alta natura care pot altera calitatea si continutul serviciilor sale sau afecta imaginea de ansamblu a profesiei.

Art.28. Detectivul particular trebuie sa fie permanent preocupat de perfectionarea cunostintelor sale profesionale teoretice cât si a deprinderilor si abilitatilor impuse de exercitarea profesiei.

Art.29. Formatorii furnizorilor de formare profesionala a detectivilor particulari trebuie sa insufle acestora respectul si dragostea fata de profesie si sa contribuie la difuzarea, explicarea si implementarea prevederilor prezentului cod deontologic.

Art.30. Detectivul particular trebuie sa fie la curent în permanenta cu întreaga gama de reglementari legale privind exercitarea acestei profesii.

Standardele privind relatiile dintre detectivi particulari si beneficiarii serviciilor sale

Art.31. În raporturile cu beneficiarii detectivul particular trebuie sa dovedeasca respect fata de personalitatea acestora, tact si diplomatie în a-i asculta si a le prezenta solutiile ori concluziile sale cu privire la cazurile în speta; aroganta, lipsa de tact, de modestie si de politete în raporturile cu beneficiarii sunt atribute total incompatibile cu calitatea de detectiv particular.

Art.32. Detectivul particular trebuie sa faca fata oricarei tentatii în raporturile cu beneficiarii si sa evite orice tentativa de manipulare a sa de catre acestia în scopuri imorale, sau contrare legii.

Art.33. Raporturile dintre detectivul particular si beneficiari trebuie statuate pe principiul aflarii adevarului iar datele si informatiile obtinute în procesul investigativ si prezentate acestora sa reflecte realitatea, chiar daca aceasta contravine asteptarilor lor.

Art.34. a) La baza raporturilor dintre detectivul particular si beneficiari trebuie sa stea principiul respectarii intimitatii si confidentialitatii.

b) Exceptând situatiile expres prevazute de lege, detectivul particular nu trebuie sa divulge, sub nici o forma si în nici o împrejurare, datele si informatiile puse la dispozitia sa de beneficiari sau obtinute în procesul investigativ, la solicitarea acestora.

c) Detectivul particular are obligatia de a informa organele abilitate de stat cu privire la acele situatii în care beneficiarii intentioneaza sa se foloseasca de serviciile sale în scopul obtinerii de date si informatii pentru comiterea unor fapte de natura a afecta siguranta nationala ori viata si integritatea fizica a unor persoane.

d) La solicitarea instantei, a parchetului sau a organelor de cercetare penala detectivul particular poate pune la dispozitia acestora unele date si informatii obtinute în procesul investigativ daca atesta elemente constitutive ale unei infractiuni, cu încuviintarea prealabila a beneficiarului.

Art.35. În raporturile cu beneficiarii, detectivul particular trebuie sa se disocieze de orice fel de prejudecati sau de probleme de ordin personal ori familial si sa nu faca discriminari, indiferent de natura acestora.

Art.36. Pe întreg parcursul procesului investigativ detectivul particular trebuie sa adopte o atitudine cooperanta în raporturile cu beneficiarii, sa-i informeze periodic cu privire la stadiul investigatiilor, sa le solicite opiniile si sa tina seama de acestea.

Art.37. Detectivul particular trebuie sa-si puna în valoare întreaga gama de cunostinte de specialitate pentru rezolvarea operativa a cazurilor din preocupari si satisfacerea deplina a beneficiarilor.